Ứng dụng máy ép bùn trong hệ thống xử lý nước thải

Ứng dụng máy ép bùn trong hệ thống xử lý nước thải

1. Định nghĩa về bùn thải

Bùn là một hỗn hợp lỏng – rắn có chứa từ 95 – 99,6% nước, các chất hữu cơ, vô cơ và vi sinh vật. Tính chất của bùn phụ thuộc vào tính chất của nước thải đầu vào, công nghệ xử lý nước, bùn và một số yếu tố khác.

2. Bùn phát sinh từ hệ thống xử lý nước thải

Lượng bùn cặn sinh ra từ các công đoạn xử lý nước thải nước thải ước bằng 0,5 – 2,5% tổng thể tích nước xử lý.

Các loại bùn phát sinh trong quá trình xử lý nước thải bao gồm: bùn sơ cấp, bùn thứ cấp (hay còn gọi là bùn sinh học), bùn hóa học hoặc hỗn hợp các loại bùn trên.

3. Mục đích của việc xử lý bùn thải

– Ổn định bùn, loại bỏ các thành phần hữu cơ trước khi thải ra môi trường bên ngoài

– Làm khô bùn để dễ dàng vận chuyển và sử dụng

– Tái sử dụng an toàn

– Tuân thủ quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý bùn thải

(Đối với bùn thải của cơ sở sau khi đã được phân định, phân loại, không phải là chất thải nguy hại và được xác định là chất thải công nghiệp thông thường thì công ty có thể tái sử dụng chất thải này hoặc chuyển giao cho đơn vị có chức năng khác để xử lý theo đúng quy định tại Điều 30 Nghị định số 38/2015/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 13 Điều 3 Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường).

Trường hợp quản lý bùn thải không đúng theo quy định sẽ bị xử phạt theo Nghị định 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 Quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, mức xử phạt từ 40 – 50 triệu đồng)

4. Nguyên tắc xử lý bùn 

– Nguyên tắc chung để xử lý bùn là giảm khối lượng và thể tích bùn bằng cách tách nước. Các phương pháp xử lý bùn thải từ trước đến nay:

Nguồn: Nguyễn Việt Anh - Xử lý bùn của trạm xử lý nước thải, 2017

Hiện nay, phương pháp làm đặc bùn với thiết bị cơ khí (các loại máy ép bùn) là lựa chọn nhanh gọn, tiết kiệm và lâu dài giúp doanh nghiệp xử lý bùn thải phát sinh hiệu quả nhất.

Thêm bình luận

Email của bạn sẽ được bảo mật