Dự Án Thiết Bị Hòa Tan An Giang
  • Tên Dự Án: Dự Án Thiết Bị Hòa Tan An Giang
  • Năm Thi Công: 11/2018
  • Địa Điểm: An Giang
  • Loại Máy: Thiết Bị Hòa Tan Polymer
  • Dung tích: 5m3/h

Dự Án Thiết Bị Hòa Tan An Giang

Năm thi công: 11/2018
Địa điểm: An Giang
Loại máy: Thiết Bị Hòa Tan Polymer
Dung tích: 5m3/h

0977675754