Dự Án Máy Trục Vít Vũng Tàu 2
  • Tên Dự Án: Dự Án Máy Trục Vít Vũng Tàu 2
  • Năm Thi Công: 06/2018
  • Địa Điểm: Vũng Tàu
  • Loại Bùn: Nhà máy nước cấp
  • Loại Máy: Máy Trục Vít S-RT 202
  • Công Suất & Độ Ẩm: 2~3m³/h & 80%

Dự Án Máy Trục Vít Vũng Tàu 2

Năm thi công: 06/2018
Địa điểm: Vũng Tàu
Loại bùn: Nhà máy nước cấp
Loại máy: Máy Trục Vít S-RT 202
Công suất & độ ẩm:
2~3m³/h & 80%