Dự Án Máy Trục Vít Ninh Thuận
  • Tên Dự Án: Dự Án Máy Trục Vít Ninh Thuận
  • Năm Thi Công: 12/2017
  • Địa Điểm: Ninh Thuận
  • Loại Bùn: Nhà máy nước cấp
  • Loại Máy: Máy Trục Vít S-RT 203
  • Công Suất & Độ Ẩm: 3~5m³/h & 82%

Dự Án Máy Trục Vít Ninh Thuận

Năm thi công: 12/2017
Địa điểm: Ninh Thuận
Loại bùn: Nhà máy nước cấp
Loại máy: Máy Trục Vít S-RT 203
Công suất & độ ẩm:
3~5m³/h & 82%

Tất cả dự án

0977675754