Dự Án Máy Trục Vít Long An
  • Tên Dự Án: Dự Án Máy Trục Vít Long An
  • Năm Thi Công: 11/2018
  • Địa Điểm: Long An
  • Loại Bùn: Nhà máy nước cấp
  • Loại Máy: Máy Trục Vít S-RT 202
  • Công Suất & Độ Ẩm: 2~3m³/h & 80%

Dự Án Máy Trục Vít Long An

Năm thi công: 11/2018
Địa điểm: LONG AN
Loại bùn: Nhà máy nước cấp
Loại máy: Máy Trục Vít S-RT 202
Công suất & độ ẩm:
2~3m³/h & 80%