Dự Án Máy Trục Vít Hưng Yên
  • Tên Dự Án: Dự Án Máy Trục Vít Hưng Yên
  • Năm Thi Công: 05/2018
  • Địa Điểm: Hưng Yên
  • Loại Bùn: Nước thải đô thị
  • Loại Máy: Máy Trục Vít S-RT 403
  • Công Suất & Độ Ẩm: 12~15m³/h & 80%

Dự Án Máy Trục Vít Hưng Yên

Năm thi công: 05/2018
Địa điểm: Hưng Yên
Loại bùn: Nước thải đô thị
Loại máy: Máy Trục Vít S-RT 403
Công suất & độ ẩm:
12~15m³/h & 80%