Dự Án Máy Trục Vít Hà Nội
  • Tên Dự Án: Dự Án Máy Trục Vít Hà Nội
  • Năm Thi Công: 10/2020
  • Địa Điểm: Hà Nội
  • Loại Bùn: Nước thải nhà máy
  • Loại Máy: Máy Trục Vít S-RT 202
  • Công Suất & Độ Ẩm: 2~3m³/h & 78%

Dự Án Máy Trục Vít Hà Nội

Năm thi công: 10/2020
Địa điểm: Hà Nội
Loại bùn: Nước thải nhà máy
Loại máy: Máy Trục Vít S-RT 202
Công suất & độ ẩm:
2~3m³/h & 78%

0977675754